برندگان نوبل از سال 2000 تا به کنون

در یکی از پست های گذشته درباره جوایز ادبی و جایزه ادبی نوبل توضیح دادیم اکنون میخواهیم با چند تن از برندگان این جایزه ارزشمند ادبی اشنا شویم. سال تصویر نام کشور[A] زبان برای نوع اثر ۲۰۰۱ وی. اس. نایپل  بریتانیا زبان انگلیسی «به خاطر داشتن وحدت روایت و بررسی ادامه مطلب…